Rozpis závodů v kryté běžecké dráze v roce 2019

Rozpis veřejných atletických závodů v kryté běžecké dráze (KBD), TJ Slavoj Český Brod, z. o., pro sezonu roku 2019

Místo: KBD TJ Slavoj Český Brod, z. s., Komenského 516.

Termíny závodů: 19. ledna, 16. února, 16. března, 23. listopadu a 14. prosince 2019.

Čas zahájení závodů: start prvé disciplíny (překážkového běhu) je v 9.00hodin.

Rozsah disciplín: v každém uvedeném termínu je pořádán závod v běhu na 60m překážek, běhu na 60m, skoku dalekého, skoku vysokého. Pořadatel dle počtu přihlášených závodníků a zájmu závodníků může rozšířit závody o trojskok a běhy na 50m a 50m překážek.

Kategorie: pro rok 2019 mladší žactvo ročník 2006 a mladší starší žactvo ročník 2005 a 2004 dorost ročník 2003 a 2002 junioři ročník 2001 a 2000 muži a ženy + (veteráni) ročník 1999 a starší Startovné: za každý start 25Kč,(domácí startovné neplatí).

Časový pořad: v 9.00h. začínají překážkové běhy, po skončení následuje sprint. (Finále / 4 závodníci/ se běží jen po předběžné dohodě). V cca 10,30h. začíná – skok daleký kategorií žen, po ukončení pokračuje kategorie mužů ve skoku dalekém. – skok vysoký v kategorii mužů, po ukončení pokračuje kategorie žen ve skoku vysokém. Ve skoku dalekém má po třech pokusech prvních osm závodníků další tři pokusy. (Pořadatel před zahájením soutěže může toto pravidlo změnit). Ve skoku vysokém zahajují soutěž všechny kategorie mužů nebo žen. Základní výška a zvyšování laťky bude oznámeno před zahájením disciplíny. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo změny časového programu, změna bude oznámena nejpozději před zahájením disciplíny.

Přihlášky: se podávají zápisem do startovních formulářů od 8.15hodin v den konání závodů a nejpozději 5 minut před zahájením disciplíny. Žádáme oddíly, které přijedou na závody s více než 10 závodníky o předběžnou telefonickou domluvu o počtu závodníků.

Závodí se na PULASICU, nutné tretry s délkou hřebíků maximální délky 4 milimetry, které se mohou používat jen v prostoru KBD!

Upozorňujeme všechny na nutnost přezutí do KBD a dalších prostor v komplexu KBD a sportovní haly! Pořadatel neručí za cenné věci.

Případné další informace Vám poskytne p. Kosík, telefon 721 007 340